Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Merovingenstraat 6, 6585VJ Mook

Bekendmaking voor bouwvergunning in Mook en Middelaar

Geplaatst op Lokaalnieuwsmook.nl op: 23-12-2023

  1. Bekendmakingen Mook
  2. Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Merovingenstraat 6, 6585VJ Mook

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente heeft op 20 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000153 voor het plaatsen van een afvalcontainer op locatie Merovingenstraat 6, 6585VJ Mook. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •het opslaan roerende zaken   Inzage De verleende vergunning en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl. De stukken liggen niet meer standaard ter inzage op het gemeentehuis. U kunt ze wel fysiek inzien op afspraak. Daarvoor kunt u bellen naar het algemene nummer of een e-mail sturen naar omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl.   Procedure Wanneer u belanghebbende bent kunt u - gedurende een periode van zes weken na ingang van bekendmaking van dit besluit - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen (van rechtswege) verleende, geweigerde en ingetrokken vergunningen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: •de naam en het adres van de indiener •de dagtekening •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht •de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift.

Unknown

 Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mook. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mook

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.