Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater en lozen van water in oppervlaktewater t.b.v. Natura 2000 te Plasmolen in de gemeente Mook en Middelaar

Bekendmaking voor natuurbeschermingsvergunning in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsmook.nl op: 08-03-2024

  1. Bekendmakingen Mook
  2. Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater en lozen van water in oppervlaktewater t.b.v. Natura 2000 te Plasmolen in de gemeente Mook en Middelaar

natuurbeschermingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Betreft: het onttrekken van grondwater en lozen van water in oppervlaktewater in het kader van antiverdroging van Natura 2000 habitattypen. Locatie: Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar Ontvangstdatum: 29 februari 2024 Zaaknummer: 2024-Z2284 Dit is een kennisgeving. Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het waterschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mook. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mook

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.