GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening; ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 98-106 Mook ter inzage

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Mook en Middelaar

Geplaatst op Lokaalnieuwsmook.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Mook
  2. GEMEENTEBLADWet ruimtelijke ordening; ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 98-106 Mook ter inzage

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid GroesbeeksewegGroesbeekseweg MookMook Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente MookMook

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Groesbeekseweg 98-106 Mook’ met de hierbij behorende stukken per 22 december 2023 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt. De stukken zijn digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BPGroesbeekseweg98-ON01. PlangebiedHet plangebied betreft Groesbeekseweg 98-106 te Mook en is kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie E, nummers 93, 177, 248, 249, 266, 267, 272, 273 en 274.Inhoud bestemmingsplanDe beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een tweetal gebouwen met in totaal 8 boshotelkamers. Deze bebouwing zal naast de reeds aanwezige 4 boshotelkamers worden gerealiseerd.ZienswijzeEenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Publiekszaken via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mook. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mook

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.