Verzonden besluit omgevingsvergunning - De Mook perceel I 643 - Offem Zuid te Noordwijk

Bekendmaking voor overig in Noordwijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsmook.nl op: 29-11-2023

  1. Bekendmakingen Mook
  2. Verzonden besluit omgevingsvergunning – De Mook perceel I 643 – Offem Zuid te Noordwijk

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het volgende besluit is verzonden: 2023-011189, De Mook perceel I 643 - Offem Zuid te Noordwijk, het bouwen van 48 appartementen, 17-11-2023 Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen via bezwaarschrift@odwh.nl Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Lokaalnieuwsmook.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mook. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Mook

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.